Studies

2017–2018 Painting 1, AVU (Robert Šalanda)
2016 Korea National University of Arts, Soul, Jižní Korea
2012–2016 Printmaking 1, AVU (Jiří Lindovský)
2014–2015 Figural Sculpture and Medal, AVU (Jan Hendrych)

About the work

Konfrontace člověka s hmyzem jako symbol banálního momentu. Nepoměrný střet mezi námi a něčím, čemu jsme většinou schopni věnovat jen okamžik pozornosti. Hmyz narušující prostředí člověka a jeho osobní prostor, někdy se objevující dokonce přímo na našem těle. Konfrontace intimního rázu, avšak v tom nejmenším možném měřítku, v němž se nutně odráží i předchozí sled událostí či okolnosti daného střetu. Vždy se odehrává v nějakém konkrétním prostředí, které je s ní spjato. Děj odvyprávěný v ploše formátu za pomoci vizuálních informací a symbolů, které si s danou situací můžeme spojit, ať už racionálně, či subjektivně.