Studium

2017–2018 Malba 1, AVU (Robert Šalanda)
2016 Korea National University of Arts, Soul, Jižní Korea
2012–2016 Grafika 1, AVU (Jiří Lindovský)
2014–2015 Figurální socha a medaile, AVU (Jan Hendrych)

Popis diplomové práce

Konfrontace člověka s hmyzem jako symbol banálního momentu. Nepoměrný střet mezi námi a něčím, čemu jsme většinou schopni věnovat jen okamžik pozornosti. Hmyz narušující prostředí člověka a jeho osobní prostor, někdy se objevující dokonce přímo na našem těle. Konfrontace intimního rázu, avšak v tom nejmenším možném měřítku, v němž se nutně odráží i předchozí sled událostí či okolnosti daného střetu. Vždy se odehrává v nějakém konkrétním prostředí, které je s ní spjato. Děj odvyprávěný v ploše formátu za pomoci vizuálních informací a symbolů, které si s danou situací můžeme spojit, ať už racionálně, či subjektivně.