Odkazy

Studium

2015–2021 Nová média 1, AVU (Tomáš Svoboda)
2020 stáž na Vilnius Academy of Arts, Vilnius
2019 stáž na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
2017 stáž v ateliéru hostujícího umělce (O. Burlaka)

Popis diplomové práce

Heart is bleeding can we dreaming?

Ve svých pracích se Klára Švandová zabývá tématy obsahujícími zkušenosti odcizení, sounáležitosti, smutku i nostalgie, jež propojuje s politickými tématy, které používá k otevírání dilemat dnešní doby, v níž je stále obtížnější pracovat na společném základě a vzájemně si rozumět. V prvních rocích studia se zabývala analogovou i digitální fotografií a jejich limity, od nichž přešla k videím a videoinstalacím. V instalacích například pracuje se sklem, textilem a nalezenými materiály. V současné době spolupracuje s umělcem a hudebníkem Ondřejem Doskočilem na společném projektu Shelter of Trust, který je prezentován v rámci diplomové práce pod názvem Heart is bleeding can we dreaming?

Instalačně-hudební charakter projektu tematizuje fiktivní, a přesto reálně představitelnou kulturu vycházející z principů manifestu nové kultury. Výchozím bodem je levicová blackmetalová subkultura, ze které vzniká apropriováním jejích rysů nová forma jazyka skrze hudbu a vizuální umění, pomocí nichž se skupina vyjadřuje a sdílí své myšlenky. Tato kultura je především založena na důvěře a sdílení myšlenek beze strachu ze selhání, bez předsudků. Vzniklé prostředí je aspoň prozatím bezpečné, než bude muset znovu změnit svou formu a hledat jiné prostředky pro udržení své ideje.