Studium

2019–2020 Figurální socha a medaile, AVU (Vojtěch Míča)
2016–2019 Intermédia 2, AVU (Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský)
2018–2019 stáž, Nová média 1, AVU (Tomáš Svoboda)
2017–2018 Robert Gordon University, Aberdeen
2017–2018 UMPRUM Praha, Televizní a filmová grafika (J. Zich)
2015–2016 Intermédia 1, AVU (Milena Dopitová)
2013–2014 Intermédia 1, AVU (Milan Knížák)

Popis diplomové práce

Markéta Donátová se zabývá spiritualitou související s archetypálním myšlením a jeho obnovou. Ve své diplomové práci vytvořila prostředí, kde inscenuje fragment mýtu o Psím démonovi. Divák do něj může buď vstoupit a stát se jeho aktivním účastníkem, nebo jen pozorovat děj, který bude probíhat jako performance. Figurální socha Psího démona střeží imaginární Psí hrad (architektura v podobě brány) „v krajině plné očí“. Pomalované abstraktní struktury založené na modulárním principu (jejich základem je pentagon, dále dělený vepsaným pentagramem) zde slouží jako nosiče narativu a mají za úkol účastníky příběhem provést.