Odkazy

Studium

2017–2024 Socha 2, AVU (Tomáš Hlavina, Jimena Mendoza)
2023 Intermédia 2, AVU (Pavla Sceranková, Dušan Záhoranský)
2022 stáž Satakunta University of Applied Sciences (SAMK), Finsko
2021 stáž AVU, Ateliér hostujícího umělce (Pavel Büchler)
2020 Malba 1, AVU (Robert Šalanda)

Popis diplomové práce

Zakořenit

Práce Matěje Lišky jsou provázány tématem péče, vzdělávání a výchovy. Vzájemné působení jednoho prvku na druhý, opracování a dopady celé kolize. Takovéto střety se neomezují pouze na sociální nebo systémové prostředí, ale lze je najít i v prostoru rodiny, přátelství nebo nahlížení sama na sebe. Celá problematika tedy zahrnuje a provází veškeré osobní snahy o zakořenění v systémovém podloží světa, ve kterém se nacházíme. To s vědomím, že vše, počínaje prvními krůčky, je nevědomě vědomá snaha o zapuštění sociálního kořínku.

Zatímco v počátcích autorovy umělecké praxe se otevírala témata konkrétních urbanistických, lingvistických nebo galerijních fenoménů a vztahů, které se v těchto situacích odehrávají, v současnosti se v dílech stále více objevují otázky vycházející z osobní zkušenosti, či chceme-li, témata sociální. Obecné pojmy reality, pravdy, normálního, dobrého či zlého – pojmy, jež považujeme za obecné, ale které z principu nezvládají existovat v jedné formě na ploše větší, než je rozloha mysli jednotlivce.