Studium

2018–2020 Architektura, AVU (Miroslav Šik)
2019 Grafika 2, AVU (Vladimír Kokolia)
2017–2018 Architektura, AVU (Emil Přikryl)
2011–2018 FA ČVUT Praha, Architektura a urbanismus
2015 Mimarlık Bölümü / Department of Architecture, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
2010–2011 FS TU Liberec, Strojírenství

Popis diplomové práce

Diplomanti školy architektury Vojtěch Beran a Tereza Dvořáková si za své téma vybrali rekonstrukci dálniční odpočívky. Rozhodli se pro odpočívku Pávov u Jihlavy na velmi diskutované dálnici D1, která se nachází po jejích obou stranách. Dálniční komunikace včetně odpočívadel jsou světem neudržitelných hodnot a glokálních střetů; jsou opuštěné a přeplněné zároveň. Vojtěch Beran řešil levou stranu. Navrhuje několik oddělených zpevněných ploch, co nejlépe přizpůsobených účelu čerpací stanice, parkoviště pro osobní a nákladní automobily, karavany a podobně. Jednotlivé zálivy parkovišť prolíná se zálivy zeleně a zároveň je nechává stoupat společně s přirozeným sklonem terénu. Do prvního přírodního zálivu zasadil zázemí pro řidiče – organicky tvarovanou budovu na půdorysu písmena Y. Zastřešení čerpací stanice se směrem k lesu rozevírá a mění v dům. Mezi křídly restaurace a obchodu a lesem je klidová zóna, vizuálně i akusticky oddělená od světa dálnice. Na střechu porostlou zelení lze vystoupat a shlédnout na svět shora.