Studium

2018–2022 Kresba, AVU (Jiří Petrbok)
2016–2018 Grafika 1, AVU (Dalibor Smutný)

Popis diplomové práce

Z komína do komína, všude dobře doma nejlíp

V diplomové práci s názvem Z komína do komína, všude dobře doma nejlíp, se zabývám existenciální otázkou hledání vlastního místa ve světě v konfrontaci s tím, co mě naplňuje. Obsahově pro mě není důležité sdělovat svůj příběh, ale předat divákovi emocionální zkušenost skrze vytvořenou situaci, ve které se ocitne.

V této sérii obrazů se divák ocitá před monumentálním vyobrazením objektu v neidentifikovaném prostředí, který je dostatečně reálný na to, aby si z něj odvodil, že má nějakou funkci. Z podob různých krbů, budov a objektů vycházím jen velmi částečně, divák je proto vytržen z kontextu, kterému rozumí, a nezbývá mu než důvěřovat svým instinktům. Série je inspirována především mou dlouholetou prací pro firmu mého otce, který se zabývá zakázkovou stavbou krbů, výrobou i instalací nejrůznějších designových či konstrukčních prvků do interiérů a exteriérů. Čerpám jak vizuálně z těchto architektonických projektů, na kterých jsem se podílel, tak obsahově z toho, co pro mě tyto projekty představovaly.

To mě přivádí zpátky na začátek ke hledání svého místa ve světě skrze to, co mě naplňuje. A ke snaze nenechat se na základě vlastní nerozhodnosti uzavřít do systému, který jen spotřebuje energii potřebnou k realizaci vlastní existence na základě svých rozhodnutí. Tato rozhodnutí jsou pro nás často velmi složitá i v tom smyslu, že nebývají zcela jasná a určitá. Snažím se vztáhnout k divákovi skrze vyobrazenou situaci, která je pro něj čistě instinktivní, ale zároveň pohlcující. A na základě toho mu vědoměji zprostředkovat zážitek nejistoty, který je naší každodenní součástí. Přestože se v diplomové sérii soustředím na monumentální formáty obrazu, jejich instalace je zamýšlena do menších prostorů s důrazem na obklopení diváka a intimní atmosféru situace.