Odkazy

Studium

2019–2021 Malba 3, AVU (Josef Bolf, Jakub Hošek)
2021–2021 Ateliér hostující umělkyně (A. M. Chisa)
2019 Intermédia 3, AVU (Tomáš Vaněk)
2018–2019 stáž na Royal Institute of Art, Stockholm
2018 Nová média 2, AVU (Anna Daučíková)
2018 stáž na FAMU, ateliér Temporary Arts (J. Jansa)
2017–2018 stáž na FaVU VUT, ateliér Malba (L. Rathouský)
2015–2017 Malba 3, AVU (Michael Rittstein)

Popis diplomové práce

Dvorní šašci králů odpadu

Po období koketování s různými přístupy se Adrian Altman rozhodl poněkud křivolakou cestou navrátit k malířské tradici. Ve své práci tak používá bavlněné plátno napnuté na dřevěném blind rámu, olejové barvy, spreje, akrylátový šeps, terpentýn a lněný olej v přiznaně materialistickém pojetí. Místo mobilu se štětcem v ruce. Posedlost a touhu tvrdošíjně něčemu přijít na kloub si tentokrát prominul. Neobjevuje nic nového, jde spíš o záměrně bezvýznamný povzdech. Nesnaží se uspokojit horlivou poptávku po nonkonformitě. Nechce monopol na viditelnost ani mu nejde o etablování rozpoznatelné značky skrze komodifikaci sebe sama. Nejen ateliér Malba 3, ale i instituce AVU a spektákl diplomových prací vytváří rámec, který určil samotnou Altmanovu práci.