Odkazy

Studium

2018–2019 Restaurátorství malba, AVU (Adam Pokorný)
2013–2018 Restaurátorství malba, AVU (Karel Stretti)

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Restauruji tato díla:

Každé z těchto děl je zpracováno jinou technikou a jejich restaurování vyžaduje individuální přístup, který bere v potaz materiální podstatu a proměnu díla v čase i estetická a kunsthistorická hlediska. Při restaurování volím pro dané dílo tu nejvhodnější cestu tak, aby byl zásah ohleduplný, trvanlivý a reverzibilní.

V teoretické práci se zabývám problematikou použití mikroemulzí v praxi.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Chtěla bych pracovat v oboru a být schopná si takovou prací vydělat na slušné živobytí. Mít adekvátně zařízený ateliér a případně spolupracovat s nějakou institucí, eventuálně být jako restaurátor v takové instituci (galerii, muzeu) zaměstnaná. Chtěla bych mít více pracovních zkušeností (například jako asistentka Paola Cremonesiho) a zároveň se dále vzdělávat, a to jak v restaurování, tak v jiných zájmových oblastech. Představuji si, že budu moci věnovat dostatek času své práci a kariéře i svému osobnímu životu.

Doufám, že má práce bude smysluplná.