Studium

2014–2018 Intermédia 3, AVU (Tomáš Vaněk)
2016 Katedra dokumentární tvorby, prof. Karel Vachek, FAMU
2014 Experimental Media Design, prof. Joachim Sauter, Kunst und Medien, Institut für Zeitbasiert Medien, Universität der Künste Berlin, Německo
2012–2014 Nová média 1, AVU (Markus Huemer)

Popis diplomové práce

Afekt: Umělá inteligence rozpoznává divákovy emoce a reaguje vyjádřením vlastní emoce pohybem světelného bodu. Divák může na pohyb bodu reagovat vlastním mimickým projevem a tím uzavřít kruh emočního dialogu člověka s počítačem.