Studium

2017–2020 Intermédia 2, AVU (Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský)
2010–2015 British Higher School of Arts and Design, University of Hertfordshire, studijní program Výtvarné umění, probíhající v Moskvě

Popis diplomové práce

Roza Pogosian svou čtyřhodinovou kolektivní performanci pojímá jako laboratoř vztahů – mezi lidmi navzájem i lidí vůči jejich okolí. Hledá odpověď na otázku, co znamená být obyvatelem Země a jak vytvořit podmínky pro harmonické soužití. Pro performanci vytvořila prostředí strukturované do tří částí. V první z nich performeři manifestují problémy současnosti, které zde vycházejí na povrch jako určitá forma očišťování. Následuje čajovna coby tranzitní zóna do části třetí, nazvané „vnitřní zahrada“. Autorka ji chápe jako ekologický mikrosystém, kde mizí hranice mezi člověkem a „tím jiným“. Kultivace vnitřní zahrady pomáhá léčit dnes tak časté úzkostné stavy lidstva, a to prostřednictvím času stráveného v „prostoru blízkosti“, kde je „rekonstruována vize světa“. Během performance se potkávají hudebníci, tanečníci, performeři, umělci a další lidé různých kulturně-sociálních a genderových identit z celého světa, zapálení pro tyto myšlenky, aby šířili hodnoty jednoty a vytvářeli změnu prostřednictvím empatie a ohleduplnosti.