Odkazy

Studium

2016–2019 Malba 1, AVU (Robert Šalanda)
2013–2016 Malba 1, AVU (Jiří Sopko)

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Má současná tvorba vychází z dialogu (střetu) mezi několika svým způsobem nedosažitelnými světy: vesmírem (pro jeho pro nás nedosažitelné taje), mořskou hlubinou (pro můj strach z ní) a člověkem (který je světem sám o sobě, po stránce fyzické i mentální). Fascinuje mě jejich krása, kterou ale nemohu z objektivních (technologie) nebo subjektivních (strach) důvodů zcela poznat. Při tvorbě se zamýšlím nad podobnostmi, odlišnostmi nebo kombinacemi prvků těchto světů.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Na mateřské.