Odkazy

Studium

2022–2024 By Architects, Praha
2021–2024 Architektura, AVU (Miroslav Šik)
2019–2021 Ateliér Železná, Liberec
2016–2021 FUA TUL, Architektura a urbanismusPraxe
2020 stáž KU LEUVEN Brusel, Master of Architecture

Popis diplomové práce

Nová Buriánka

Max Mohl navrhuje polyfunkční dům na místě, které svoji městskost začalo ztrácet kvůli developmentu trvajícího od 90. let 20. století, který si zprivatizoval okolní území a individualistickým chováním do značné míry znehodnotil kvalitu veřejného prostoru, zejména prostupnost územím a návaznost k řece. Místo přiléhající k Negrelliho viaduktu u ulice Rohanské nábřeží v současné chvíli láká pouze motoristy, kteří využívají čerpací stanici a pneuservis. Okolní parcela je reziduum, které je v neutěšeném stavu bez atraktivních funkcí.

Ty právě autor navrhuje a vkládá je do solidního hybridního domu, kterým se snaží vyrovnat urbanistické kontrasty v okolí. Mix čerpací stanice, dílen, kanceláří a bydlení v jedné „obálce“ supluje chybějící rozmanitost. Velmi důležitou součástí je krajinné řešení dvora, kde se znovu zpřístupní jedno z kdysi zatrubněných ramen Vltavy a s pomocí doplňkových staveb a parkových úprav vznikne velmi příjemné místo pro odpočinek, které bude na nečekaném místě kontrastovat s urbánním prostředím a stane se skrytou perlou Karlína.

Max Mohl se dlouhodobě zajímá o městské prostředí, ve kterém žije, studuje ho a věnuje se mu i ve své praxi. Ke svým návrhům se snaží přistupovat s citem pro místo, kontext a nacházet elegantní řešení, která mají životaschopný potenciál.