Studium

2016–2018 Malba 1, AVU (Robert Šalanda)
2016 Malba 1, AVU (Jiří Sopko)
2012–2015 Malba 3, AVU (Michael Rittstein)

Popis diplomové práce

Mrtvý zvěd

Tvoření struktur vysvětlení pro věci, které nelze snadno chápat či dobře ověřit, člověka vždy neúnavně lákalo. Riziko pasti s tím související zvyšuje i bizarní lidská potřeba být vědomě klamán a dojímat se vlastní výjimečností. Tyto konstrukty, aplikované i na drobné, nedůležité situace silou zvyklosti nebo genetickou daností mozku, dávají vznik­nout obsesivnímu odůvodňování a víře, že vše musí mít svůj důvod. Možnosti útěchy v domnělých odpovědích, stav, který nelze mít pod kontrolou a je přirozeně zneklidňující, pro mě tvoří spojující prvek, jenž mě přitahuje a dává mou práci do pohybu.