Odkazy

Studium

2015–2020 Intermédia 2, AVU (Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský)
2018 Univerzita Veliko Turnovo, Socha (G. Minchev)
2016 stáž, Nová média 2, AVU (Anna Daučíková)
2016 Ateliér hostujícího pedagoga (R. Denzer)
2014–2015 Ateliér monumentální tvorby (J. Příhoda)

Popis diplomové práce

Diplomová práce Andrey Sobotkové se vztahuje k její site specific instalaci pro pardubický festival umění ve veřejném prostoru „Tvárnost paměti“, kterou na diplomové výstavě také prezentuje. V prostoru bývalého vojenského cvičiště, dnes postupně pohlcovaném přírodou, se zachovaly zbytky technických staveb a železniční infrastruktury. Sobotková zviditelnila jejich původní funkci dočasnou instalací překlenující mostní pilíře. V blízkosti jednoho z nich objevila rezidua manipulačního zařízení zapuštěná do betonových základů – dva fragmenty vytržené ze země –, které nyní přenesla do výstavního prostoru. Tyto artefakty, připomínající geologické vzorky – zatuhlé, hrubé a ve stavu pomalého rozkladu –, vnímá jako autentické otisky paměti původního místa a zachází s nimi, jako by šlo o živou hmotu pohybující se v prostoru.