Studium

2017–2023 Figurální socha a medaile, AVU
2019 stáž, Grafika 2, AVU
2020 stáž, AVU, Ateliér hostující umělkyně (A. M. Chisa)
2021 stáž, Nová média 2, AVU
2022 stáž, UMPRUM, Animace a film

Popis diplomové práce

Vyprávění o světě: Proč nemůže být v souladu se světem celá Zem?

#bajka #ekosystém #metafory #vyprávění #mapa #geopolitika #vesmír #odpad #proměna #nerovnosti

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Chci vyprávět bajky, kde figurují hrdinky jako sněhové vločky, stébla trávy, šnek nebo zlé kutálející se pneumatiky. Takové postavy pro mě totiž v současnosti představují něco magického. Díky klimakrizi přebíjejí pohádkové příběhy a bytosti, které mě ukolébávaly v dětství. Vyšlo mi to tak, že mnou vymyšlené storky se zabývají tím, jak by si asi mohla mimolidská příroda představovat, že funguje svět. Jak si třeba stébla trávy vysvětlují známky lidské činnosti? Průběžně si soukám jednotlivé příběhy, natáčím nebo animuju záběry s loutkama a spojuju to dohromady do tří různých videí. Nesnažím se v nich imaginovat vizi lepšího světa, spíše se snažím předestřít to, co mi přijde podstatné a intenzivní teď. Plochý a lineárně se odvíjející obraz videí chci rozšířit prostorovou instalací, která bude obrazovky včleňovat do umělého ekosystémku. Diplomku od začátku designuju tak, aby se dala přes všechen chaos pochopit.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Dělám ekoaktivismus, teď jsem trochu přestal kvůli diplomce. Sbírám kraviny a tahám je domů. Listy často. Vymýšlím si písničky a nahrávám si je na mobil a pak si je přepisuju do nekonečného souboru. Trochu pracuju ve školce.

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

Podmínky na AVU, co se týče materiálního i lidského zázemí, mi přijdou dobré. Jinak AVU je prostě jenom instituce v tomhle globálním systému, kde je všechno špatně, takže bývá těžké připadat si během tvorby lidsky.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Podoba diplomky může být sice skoro jakákoliv, ale propisují se do ní roky strávené v systému mistrovských ateliérů. Kromě podoby závěrečné zkoušky se nabízí hledat způsoby, jak změnit průběh celého studia, ideálně směrem k větší kolektivnosti a prostupnosti. Během samotné obhajoby je otázka, co opravňuje hodnotící být v komisi a vykonávat soudy. Moc nechápu, co přesně komu mám obhajovat; jestli sobě, že jsem se něco naučil, tak asi v pořádku, ale ani to by se nemuselo dít.