Odkazy

Studium

2015–2021 Intermédia 1, AVU (Milena Dopitová)
2018–2019 Intermédia 2, AVU (Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský)
2017–2018 stáž na Taipei National University of the Arts, Tchaj-wan
2016–2017 stáž v ateliéru hostujícího umělce (J. Hill)

Popis diplomové práce

Fragmentace informačního přetížení

Jan Hladík se ve své umělecké práci často zabývá veřejným prostorem, jeho vizuální stránkou, interakcemi lidí v něm a způsobem jeho využívání. Obvykle pro svoji volnou tvorbu využívá již existující materiály, které ztratily svoji předchozí funkci.

V diplomové práci Hladík zpracovává informační a vizuální zahlcení veřejného prostoru, které je výsledkem lidské aktivity. Billboardové informace defragmentuje do rastru, směsi útržkovitých informací, které dohromady tvoří abstraktní nečitelnou masu. Ústředním motivem instalace je krychle v nadživotní velikosti, která odkazuje k zabírání a blokaci prostoru, jenž si uzurpuje sama pro sebe, a vydobývá si tak naši pozornost.