Studium

2013–2019 Malba 2, AVU (Vladimír Skrepl)

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Obrazy vznikaly na místech, která jsou pro mě nějakým způsobem důležitá. Například místo, kde jsem se narodil, kde žiji nyní, nebo místa, kam se během života vracím, protože pro mě mají jedinečný význam. Vznikly tak jakési intuitivní otisky míst v danou chvíli – tak, jak jsem je vnímal a pokusil se obsáhnut jejich genia loci.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Horizont pěti let je velmi dlouhá doba. Vlastně bych byl moc rád, když bych byl zdravý a šťastný, tak jako teď.


To je můj trvalý záměr. Také budu rád, když se mi podaří zůstat aktivním výtvarníkem.