Studium

2013–2020 Kresba, AVU (Jiří Petrbok)
2015–2016 stáž, Grafika 2, AVU (Vladimír Kokolia)

Popis diplomové práce

Téma své diplomové práce našla Hana Süssová v evangelickém sboru, který určuje její duchovní život. Běžné životní problémy žen, spojené s manželstvím, dětmi či stářím, nahlíží z perspektivy křesťanské víry. Na počátku stála drobná příhoda, kdy byla autorka svědkem, jak jedna žena dostala od druhé zvláštní dárek – svatební závoj. To ji přivedlo na myšlenku v něm fotit – a následně i malovat – ženy různého věku. Vystavovala je tak lehce absurdní situaci, která však měla svůj symbolický význam. Pracuje totiž s podobenstvím „nevěsty Ježíšovy“, jež jí umožňuje nacházet v zobrazených ženách jak spirituální, tak i intimně tělesný rozměr, tedy půvab a ženskost, které jsou jim vlastní v každém věku. Vedle definitivních obrazů prezentuje sérii drobnějších maleb prstovými barvami na papíře. V nich zachycuje (tentokrát nikoli realisticky, nýbrž s jistou nadsázkou a ironií) scény vyjadřující úděl žen v dnešní společnosti a to, jak se svými problémy zápasí.