Studium

2015–2021 Grafika 2, AVU (Vladimír Kokolia)
2019 stáž na Bezalel Academy of Art and Design, Jeruzalém
2017–2018 Malba 1, AVU (Robert Šalanda)

Popis diplomové práce

Hrana

Zatímco balancuje mezi malbou a grafikou, ohledává si Josef Šmíd současně také médium videohry. K tvorbě v posledních letech využívá především kombinace sprejů a vyřezávaných šablon. Pracné, ale pomíjivé obrazy krajiny a lidské snahy i marnosti, viděné z izometrické perspektivy, vytváří většinou na zdi. Nutnost smiřovat se s nestálou a krátkodobou povahou vlastní práce jej přivedla k tématu přítomnosti – objevování a zániku.

Pohyb na hraně bytí a nebytí zpracoval Josef Šmíd i ve své diplomové práci. Ta vychází z představy průchodu krajinou lidské duše. Divák se coby hráč dostává do role malby na zdi, skrz niž provádí jejího posledního návštěvníka – malíře turistických značek. Zatímco je zeď přemalovávána, odkrývá ve stopách značkaře unavený svět, potlačené i zapomenuté vrstvy. Sleduje cestu sebereflexe a smíření, ale i uzdravení. Za minimalistického hudebního doprovodu objevuje hráč snovou krajinu, inspirovanou česko-německým pohraničím. Hra je digitalizovanou, animovanou a naprogramovanou verzí skutečné nástěnné malby v západočeském městě Krásno (dříve Schönfeld).