Studium

2016–2021 Restaurátorství malba, AVU (Adam Pokorný)
1994–2000 Ateliér klasických malířských technik (Z. Beran)

Popis diplomové práce

Restaurování díla Podobizna světce, olejomalba na plátně, neznámý autor, druhá polovina 18. století, ze sbírky Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou

Miloš Englberth je studentem Ateliéru restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky v programu Celoživotního vzdělávání. Dříve na AVU studoval v ateliéru klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana. Ve své současné restaurátorské praxi využívá nové digitální technologie a aktualizované průzkumné i analytické metody, které nabízí moderně vybavený ateliér restaurování na AVU. Zvládnutí techniky malby a kresby na úrovni starých mistrů je zde samozřejmostí, tak jako vytváření technologických kopií jejich děl. V průběhu studia se autor postupně seznámil s různými uměleckořemeslnými technologiemi a získal vzdělání ve všech odborných oblastech, které jsou pro vlastní restaurátorskou práci nezbytné. Miloš Englberth se ve své teoretické diplomové práci zaměřil na problematiku retušování povrchů uměleckých děl pokrytých plátkovými kovy, se zaměřením na oblast deskové malby a polychromovaných dřevěných plastik. Mimo to se věnoval v posledním ročníku restaurování dvou deskových maleb z první poloviny 19. století a olejomalby na plátně z druhé poloviny 18. století.