Odkazy

Studium

2019–2021 Socha 2, AVU (Tomáš Hlavina)
2020 stáž na Bezalel Academy of Arts and Design, Jeruzalém
2018–2019 Malba 1, AVU (Robert Šalanda)
2015–2018 Socha 1, AVU (Lukáš Rittstein)

Popis diplomové práce

Matter of time

Vstoupíš do místnosti plné mlhy, voda se zde mění v páru, ta se usazuje na předmětech z kovu a pomalu je obaluje rzí a měděnkou, sůl se vypařuje a dostává se do vzduchu. Cítíš vůni, snad kadidla nebo mokrého kamene? Petrichor, dopadající na beton…

Hmota přelévající se z jedné formy do druhé, předávající si energii a zachycující v čase vzpomínky, paměť. Mající svou vlastní identitu, vědomí a pohyb. Nalezené, nově vytvořené, trash materiály žijící svým vlastním životem. Přetváření forem, morfogeneze, růst a destrukce v nekonečném koloběhu. Kontextuální vnímání hmoty, alchymistická proměna, změny skupenství, změny skupenství mysli. Myšlenka putující od elementárních částí po celek hmoty ve světě.

Jindřiška Jabůrková je diplomantkou ateliéru Socha 2. V roce 2020 absolvovala stáž na Academy of Arts and Design v Jeruzalémě. V její tvorbě se prolínají témata související se vztahem člověka a jeho okolí, pamětí a přírodou. V nejnovějších realizacích je pro ni důležitější samotný materiál než podoba objektů. Snaží se přemýšlet nad materiály jako nad živoucími substancemi tohoto světa a pracovat s nimi s vědomím jejich potenciálu a významu. Zajímají ji myšlenky Johanna Wolfganga Goetha, teorie Jane Bennett i konceptuální přístup Josepha Beuyse. Jabůrková se dotýká témat, která souvisejí s rituály a tradicemi. Spíše než lidská paměť ji zajímá paměť míst či hmoty, čas, který se ukládá ve hmotě, principy růstu a destrukce, ukládání vrstev. Pozoruje přírodní procesy odehrávající se ve městech, pomocí fotografie zaznamenává místa, která ji přitahují surovostí a něžností zároveň – brownfieldy, náhodné pouliční instalace suti, tyčí, odpadků a rostlin, industriální krajina s divokou přírodou. Všechno je živé, jedna substance měnící se v druhou, rozpadající se betonové mosty přetvářené přírodními vlivy. Zbytky budov a suť vyvěrající do nových forem, podobných až antickým sloupům, novodobá archeologie zkoumající opravdovou pralátku a zároveň odkrývající vrstvy barevných nánosů omítky či kachličky v koupelně, které si ještě pamatují vůni tvého šamponu. Neustálé proudění, zánik a vznik, jedno pohlcuje druhé. Stejně tak jako do toho proniká člověk svým vlastním působením. Převrací půdu a navrací ji nebo přemisťuje. Tento proces autorka pojímá z různých stran – ať už skrze letmé fotografie výkopů a hlušin, skrze sochy inspirované lidovými příběhy z Moravských Kopanic se zdejšími pověstmi o spojení člověka s konkrétním místem skrze vlasy nebo formou parafráze blízkovýchodního rituálu očisty pískem na poušti. Práce Jindřišky Jabůrkové vznikají se zamyšlením nad lidským tělem ve vztahu k půdě, se kterou je dnes již méně v kontaktu, než tomu bylo dříve.