Studium

2015–2018 Intermédia 2, AVU (Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský)
2015–2016 Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, Indonésie
2012–2015 Intermédia 2, AVU (Jiří Příhoda)
2014–2015 Ateliér šperku (K. O. V.) Evy Eisler, UMPRUM v Praze

Popis diplomové práce

Pro moji tvorbu je zásadní lidské měřítko. Šperk vnímám jako architekturu těla. Skrze prostorové instalace se pokouším vybízet člověka k pohybu a k vlastnímu uvědomění. V současnosti hledám svou polohu na rozhraní tance, divadla a performance. Zajímá mě hranice mezi civilním pohybem a tancem. Jaký je rozdíl mezi tanečními kroky a chůzí? Kde je hranice mezi přirozeným pohybem a pózou? Záleží pouze na úhlu pohledu?

Například ve stojce musí být člověk přítomný. Na chvíli se mu jakoby zastaví čas. Aby tento pocit mohl vnímat i pozorovatel, je potřeba se zaměřit na ty nejjemnější nuance pohybů a zvuků. Během pozice ve stojce je na dlani neuvěřitelné napětí. Dlaň nemůže být nikdy v klidu, protože ve chvíli, kdy se tělo uklidní, tak spadne.