Odkazy

Studium

2013–2019 Malba 3, AVU

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Podoba mé diplomové práce volně navazuje na monochromatické kompozice a série městských scenérií z předchozích let. Z leckdy až malebných nočních vedut jsem svůj zájem přesunul i do interiéru. Při výstavbě obrazových kompozic i nadále imituji valér pomocí odstínů šedi, občas probleskne světlo sinalé barevnosti. Mým záměrem primárně není zobrazení úzkostných stavů, vnitřní temnoty či vyjádření tísně a beznaděje. Zatuchlá půda, vlhký stinný dvorek s různými otisky bytí člověka jsou pro mě jakousi obrazovou kronikou, do níž svou přítomností nahlížím. Poezii těchto míst, respektive její záznam jsem se v některých případech pokoušel vyjádřit značnou redukcí tvaru reálného schématu.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Za pět let… Akademie výtvarných umění v Praze je dle jedné statistické studie z roku 2015 se svými 37,5 % nezaměstnaných absolventů lídrem tabulky. Přál bych si, abych se ve svých 44 letech nemusel stát součástí těchto statistických výpočtů a mohl se malbě věnovat i nadále naplno. Toto přání by v harmonogramu příštích pěti let figurovalo na prvním místě; v tom, zda budu v nejbližších letech vést standardizovaný rodinný život, si tak jistý nejsem. V tvorbě bych rád docílil větší rovnováhy mezi pečlivostí v detailu, velkorysým projevem a malířskou zkratkou. Při realizaci diplomové práce jsem si v několika případech vystačil s redukovanou kompozicí obrazu, proto jsem zvědav, jakým směrem se budou za pět let mé výtvarné výstupy ubírat.