Studium

2018–2022 Malba 3, AVU (Josef Bolf, Jakub Hošek)
2020 stáž Taipei National University of the Arts, Taiwan
2019 stáž Middlesex University London
2014–2017 Malba 4, AVU (Martin Mainer)

Popis diplomové práce

Harrowing tale

Během čtvrtého ročníku jsem procestovala jihovýchodní Asii. Země jako Thajsko, Vietnam, Kambodžu a Filipíny. Velmi negativně mě zasáhl všudypřítomný fenomén prostituce a holky ve velmi mladém věku stojící na ulicích. Při těchto cestách jsem si dělala různé skici a malé obrázky. Po návratu zpět do Česka jsem v sobě měla silnou potřebu se v tomto problému vzdělávat a zjistit si o něm co nejvíce informací. Na základě toho pro mě byl jediný možný výstup malba, protože jsem tak měla možnost vyjádřit určitý nesouhlas a na problém upozornit.

Začaly vznikat příběhy a kompozice holek, které jsem vyobrazovala jako silné hrdinky nebo křehké dívky, na něž se upíná spousta nechtěné pozornosti. V obrazech jsem zredukovala popisnost, nepřišlo mi důležité vyobrazovat velmi mladé dívky realisticky, kladla jsem důraz na barvu a symboly. V diplomové práci jsem barevnost upozadila, bylo pro mě důležité, aby středem pozornosti byly právě symboly a barva děj obrazů ničím nerušila. Diplomová práce se skládá ze tří velkoformátových obrazů (každý 580 × 300 cm) a několika menších doplňujících. Dále obrazy podporuje betonová instalace v prostoru (3 × 270 cm), která má umocnit křehkost malby.