Studium

2016–2018 Grafika 1, AVU (Dalibor Smutný)
2012–2016 Grafika 1, AVU (Jiří Lindovský)

Popis diplomové práce

Pracujem prevažne s médiom kresby. Dlhodobou témou je krajina, resp. prírodné dianie, pričom vychádzam hlavne z kresebných a zvukových záznamov vytvorených v bezprostred­nom kontakte s krajinou, alebo pracujem intuitívne, so spomienkou, duševnou reakciou na dané prostredie. Kladiem dôraz na gesto, dynamiku, rytmus, kontrast organických štruktúr a čistých umelých tvarov. Téma krajiny sa prelína aj do diplomovej práce, v ktorej chcem prepojiť spätosť človeka s krajinou, sebapoznanie a vlastnú identitu, migráciu, vyzdvihnúť klasické osobností z dejín umenia, ktoré súvisia s mojím vlastním formovaním sa a při­tom poukázať na ich nadčasovosť. Na základe vyhotovenia si vlastných testov DNA som podnikol púť za klasickým obrazom. Vyštartoval som 5. 2. 2018 z Prahy a do symbolicky zvoleného cieľa Rembrandtovho domu v Amsterdame som dorazil 19. 3. 2018.