Odkazy

Studium

2022–2024 Grafika 1, AVU (David Böhm)
2022 stáž The Academy of Fine Arts in Warsaw, Fakulta grafického umění, Polsko
2017–2022 Grafika 1, AVU (Dalibor Smutný)
2019–2020 Malba 3, AVU (Josef Bolf)

Popis diplomové práce

Změna prostředí jako výtvarný prostředek

Lukáš Cinkanič znovu obnovuje a prožívá intenzitu dlouhých pobytů na nákladních vlacích a v jejich okolí, momenty, které byly a nadále jsou formující pro jeho tvorbu. Skrze malbu obnovuje a zároveň zprostředkovává dál své vzpomínky. Vytváří portály, které přibližují jeho subjektivní zážitky z cest. Cesta se stává tvůrčím prostředím. Lukáš Cinkanič o ní vytváří pracovní záznamy a velkoformátové malby na stěnách opuštěných domů v industriální krajině. Putování krajinou a jeho specifika jsou konfrontovány s ostatními místy, kde Cinkanič tvoří. Různá tvůrčí prostředí umožňují různé pracovní procesy. Liší se technologickou vybaveností i časem, který můžeme na místě využít, což přináší rozdílné výsledky. Získané zkušenosti samovolně vybízejí k přecházení mezi odlišnými výrazovými prostředky malby. Všechny její polohy jsou ve vzájemném vztahu a tvoří jeden celek. Je tedy syntézou vnitřních prožitků, které následně vedou k osvojení si nových tvůrčích procesů.