Studium

2016–2021 Restaurátorství socha, AVU (Petr Siegl, Jan Kracík)
2015–2016 Socha 2, AVU

Popis diplomové práce

Kamenná polychromovaná socha Panny Marie Bolestné z Nové Paky, Přes překážky – socha z umělého kamene od Zdeňka Němečka, Stojící rytíř v brnění a přílbě se zvednutým hledím, Teoretická práce: Restaurování polychromie na kamenných plastikách

Bára Kahudová je diplomantkou Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských. Při studiu na AVU se zaměřovala především na práci s kamenem, umělým kamenem a polychromovanou sádrou. V její tvorbě je viditelný umělecký přechod z tvorby volné sochy do sféry restaurování. Studium kamenosochařství v jižních Čechách na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České ji přivedlo na Akademii do ateliéru Jindřicha Zeithammla, ze kterého záhy přešla do ateliéru restaurování, aby se této činnosti mohla naplno věnovat.

Diplomová práce Báry Kahudové se skládá ze čtyř částí – restaurování kamenné sochy Panny Marie Bolestné z Nové Paky, sochy Zdeňka Němečka, sádrové polychromované plastiky Antonína Poppa a teoretické práce zabývající se restaurováním polychromie na kamenných plastikách.

U Panny Marie Bolestné počítala koncepce restaurování s tím, že tato kamenná socha bude navrácena zpět na místo před hřbitovní kapli Panny Marie Bolestné v Nové Pace. Pro autorku bylo důležité zohlednit fakt, že dílo bude vystaveno povětrnostním vlivům. Památka nadále plní svoji funkci – restaurování proběhlo v rámci navrácení autenticity díla, ponechání její původní patiny a podpoření fragmentů polychromie na díle.

K této památce se vztahuje i téma teoretické práce, v níž se Bára Kahudová zabývá restaurováním polychromie na kamenných plastikách. Jde o rekonstrukci polychromie na nově vytvořené soše Panny Marie Bolestné v poloviční velikosti, která byla zhotovena z umělého kamene. Ve druhé části této práce se autorka zaměřuje na retušování polychromie, již poté aplikuje i na samotnou památku.

Další restaurovanou památkou byl sádrový polychromovaný rytíř od sochaře, medailéra a pedagoga Antonína Poppa. Této soše byla navrácena její funkčnost a je připravena k prezentaci. V budoucnu s ní bude možné pracovat jako s jedním z kvalitních odlitků své doby.

Posledním restaurovaným dílem je plastika Přes překážky od Zdeňka Němečka. Jde o sochu vytvořenou z umělého kamene od autora, jenž se zabýval především sportovními tématy na pomezí socialistického realismu a futurismu. Při restaurování šlo především o statistické zajištění a podpoření díla tak, aby bylo možné ho dále prezentovat.