Odkazy

Studium

2014–2020 Malba 2, AVU (Vladimír Skrepl)
2019 UMPRUM Praha, Ateliér hostujícího umělce (D. Maljković)
2019 UMPRUM Praha, Ateliér hostující umělkyně N. Beier)
2017 UMPRUM Praha, Sochařství (E. Jeřábková, D. Lang)
2017 stáž, Intermédia 3, AVU

Popis diplomové práce

Při rezidenci a dvou pobytech na nejmenovaném malém řeckém ostrově v letech 2017 až 2019 se David Fesl dostal do kontaktu se zdejší nezávislou komunitou, jejíž členové se živí výrobou originálních ozdob a šperků. Vytváří je v obydlených jeskyních nebo přímo na plážích, prodávají je turistům a zdobí jimi i své příbytky a jejich okolí. Svou diplomovou práci pojal jako průzkum tohoto fenoménu, který fotograficky dokumentoval a zároveň se jej pokusil uchopit i na hlubší rovině. Osvojil si postupy, jež výrobci používají (například vytváření ozdobných provázků, způsoby vázání a navlékání korálků), i samotnou metodu spojování nesourodých věci v situaci, kdy má člověk k dispozici jen omezené možnosti. Začal tvořit své vlastní objekty z materiálů, které se nacházejí v jeho civilizačním poli. Tuto práci – rukodělnou, zdlouhavou a založenou na pečlivém rozvrhování – chápe jako vztahování se k okolnímu světu a své artefakty, ležící kdesi na pomezí sochařského objektu a šperku, jako mikropříběhy sdělované prostřednictvím jemných vztahů jednotlivých materiálů a jejich detailů. Součástí práce je performance, kdy výstavou provázejí jednovaječná dvojčata vyprávějící autorovy texty.