Studium

2016–2020 Grafika 1, AVU (Dalibor Smutný)
2016 stáž, Grafika 1, AVU (Jiří Lindovský)
2014–2016 UMPRUM Praha, Textilní tvorba (J. Škopová)

Popis diplomové práce

Tématem diplomové práce Miroslavy Klesalové je venkovská krajina v jihozápadních Čechách, odkud pochází, a její proměna v rámci kolektivizace zemědělství v 50. letech. Tehdy byla malá políčka scelena do souvislých lánů a tento stav v podstatě zůstal zachován i po restituci zemědělské půdy po roce 1989. V rámci projektu autorka provedla malý sociologický průzkum, kdy se snažila zjistit, jak tyto proměny krajiny vnímají lidé z její rodné vesnice, na něž bezprostředně doléhaly. Základem její práce se však staly historické a současné katastrální mapy, které výtvarně zpracovává v počítačových grafikách a obrazech z prošívané netkané textilie; textilní tvorbě se ostatně věnuje dlouhodobě.