Odkazy

Studium

2019–2020 Malba 3, AVU (Josef Bolf)
2018–2019 stáž, Grafika 1, AVU (Dalibor Smutný)
2017–2018 stáž, Malba 4, AVU (Martin Mainer)
2014–2017 Malba 3, AVU (Michael Rittstein)

Popis diplomové práce

Ivana Mrázková je realistickou krajinářkou používající tradiční postupy: od drobnějších plenérových studií směřuje k ateliérovým definitivám často velkých formátů. Zobrazuje přírodu v její „čisté“ podobě, bez přítomnosti člověka a jakýchkoli stop civilizace. V poslední době se zaměřuje na motivy, jejichž společným jmenovatelem je voda, ať už to jsou jezera, řeky či potoky. Voda pro ni představuje zajímavý malířský problém a zároveň o ní přemýšlí jako o zdroji všeho života, přičemž se tento „mýtický rozměr“ snaží dostat i do svých obrazů.