Studium

2020–2021 Intermédia 1, AVU (Milena Dopitová)
2019–2020 Nová média 2, AVU (Kateřina Olivová, Darina Alster)
2018–2019 stáž na UMPRUM, ateliér textilní tvorby
2016–2018 Intermédia 1, AVU
2013–2016 Pedagogická fakulta UK, výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Popis diplomové práce

Buď Vesuvem mému Herkulaneu

Násobení velkého množství detailů dá vzniknout celku. Tato věta se v práci Martina Pondělíčka zrcadlí s obyčejnou přesností. Jeho tvorba je tím pádem velmi náročná na čas, který se stal stěžejním tématem napříč jeho uměleckým portfoliem. Zároveň se ve výčtu děl projevuje i zdánlivá rozpolcenost, z tohoto důvodu jsou obsahy ambivalentní a mnohoznačné. Chvílemi lze v uvozovkách hovořit až o trojím autorství, které může pramenit z rozličných přístupů nabytých studii na Pedagogické fakultě UK, Akademii výtvarných umění v Praze a na roční stáži v Ateliéru textilní tvorby na UMPRUM v Praze.

Jeho dílo Buď Vesuvem mému Herkulaneu je komplexním zprostředkováním dalekosáhlosti střípků osobností. Vážnost je narušena humorem. Na druhé straně je realita rozšířena o fantasy vize a čas se prolíná skrz polopropustnou undulující membránu života. Fantaskně fantazijní svět je sestavený z jinotajů a podobenství. Naskýtá průhledným zrcadlem odraz hlubin a propastí vnímavosti, který ulpívá ve tmě, kam žádná světla nemohou.