Studium

2016–2023 Restaurátorství socha, AVU

Popis diplomové práce

Restaurování mramorových soch • Restaurování mramorové figurální plastiky Koupající se • Restaurování kamenné figurální plastiky – sv. Mikuláš • Technologie a restaurování figurálních sgrafitových omítek Restaurování sochy

#restaurování #socha #mramor #pískovec #sgrafito

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Ve své diplomové práci se věnuji třem uměleckým dílům a teoretické práci. Prvním restaurovaným dílem je pískovcová socha sv. Mikuláše. Druhým restaurovaným dílem je mramorová socha dívky Koupající se od sochaře Karla Lenharta. Poslední restaurovanou prací je sgrafito Zbrojnoš. V teoretické části své práce se zabývám možnostmi restaurování mramorových soch. Snažím se najít nejlepší metody restaurování mramorových soch a metody odstraňování síranových krust.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Věnuji se také promování akcí, organizací prostoru pro hudební koncerty a nákupu a předprodávání mobilních zařízení. Také občas komerčně překládám různé texty pro lidi za finanční ohodnocení.

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

Nejraději bych pracoval na diplomce v nějakém prostoru, kde bych byl úplně sám.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Kdyby to nebylo obhajobou, tak nevím.