Studium

2022–2023 Malba 4, AVU
2017–2022 Malba 3, AVU
2019 stáž AVU, Ateliér hostujícího umělce Alexeye Klyuykova
2020 stáž Taipei National University of the Arts

Popis diplomové práce

Unique pictorial theme

#obraz v obraze #percepcia #médium #okno #hotovo

Čeho se týká vaše diplomová práce?

V diplomovej práci nadväzujem na svoje predošlé maľby a bližšie sa zaoberám témou obrazu v obraze, jeho vznikom a možnosťami pohľadu naň. Skúmam tak premenu percepcie v procese maľby.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Okrem diplomovej práce sa venujem aj pozeraní videí na YouTube. Taktiež aktívne čakám na zázrak.

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

Svoju prácu sa snažím vždy prispôsobovať podmienkam, ktoré mám. Myslím, že je dobré mať určité obmedzenia, ktoré prácu od začiatku nejak formátujú. Všeobecne si ale myslím, že pre diplomku je dobré, keď majú študenti a študentky okrem dostatku priestoru, ktorý škola ponúka, aj dostatok financií a času.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

V súčasnom formáte obhajob nevidím zásadný problém. Obhajovať svoju prácu musia študenti a študentky počas celého štúdia, takže to nie je nič nečakané. Asi ma momentálne žiadny upgrade nenapadá.