Studium

2020–2023 Kresba, AVU
2019–2020 AVU, ateliér hostující pedagožky Pauliny Olowské (Šalounův ateliér)
2017–2019 Kresba, AVU

Popis diplomové práce

Zrcadlení

#lidský zásah #propojení #růst #rezonance #otisk

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Ve svém díle se zabývám lidským zásahem, který znázorňuji v médiu malby, kresby a objektu. Zkoumám zásah člověka do prostředí nejen v rámci klimatické změny, ale také otisky jevů a událostí v mezilidských vztazích, jako je například vliv determinovaného prostředí a osobní růst. Vytvářím tak reálné i nereálné prostředí, kde se pohybují figury, které jsou vystaveny absurdním situacím vykreslujícím různé problémy v lidské společnosti. Název poukazuje na lidské vztahy a postoje a jejich promítání na další osoby nebo do prostředí vytvářející stopu s materiální nebo emocionální pamětí, která se zrcadlí nazpět. Podtrhuje důležitost propojenosti všeho a všech a vede diváka k lepšímu přístupu k sobě samému, ostatním i k planetě.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Když zrovna nemaluji, věnuji se dlouhým procházkám v přírodě, cestování, osobnímu rozvoji nebo poznávání různých kultur a zajímavostí. Také mě baví krav maga a jezdím jako dobrovolník na tábory s handicapovanými lidmi. Vnímám, pozoruji a nechávám se neustále překvapovat.

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

Nejraději bych svou diplomovou práci vytvářela ve větším ateliéru, ale přesto jsem vděčná za podmínky, ve kterých jsem mohla pracovat.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Rituálem koukání se do ohně a pak si řekneme: „Všechno dobrý!“