Odkazy

Studium

2016–2019 Malba 1, AVU (Robert Šalanda)
2017–2018 Ateliér malířství Luca Reffa, Accademia di Belle Arti, Benátky, Itálie
2013–2016 Malba 1, AVU (Jiří Sopko)

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Pozorování a reflexe. Zachycení nemožnosti nebo neschopnosti nahlédnout za překážku, nepochopení toho, co je v obraze v popředí, spleť linií, dynamické i klidné kompozice, které se často dostávají do bezprostřední blízkosti divákova oka a omezují tak jeho pozorování.

Takové předměty mají v obraze jasně dané místo a kontury jsou pevně ohraničeny. Pevné linie a tvary současného okamžiku, místa kontrastující s nejistým prostředím, jakoby mlhavou vzpomínkou, pocitem či zkušeností z proměnlivosti.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Je jisté a přirozené, že v osobním životě se hodně věcí změní, ale určitě budu i nadále malovat a tvorbu tematicky i obsahově posouvat, protože je pro mne důležitá. Je dost pravděpodobné, že už nepůjde čistě o obrazy, ale třeba i o objekty malbou doplněné.