Studium

2019–2021 Architektura, AVU (Miroslav Šik)
2019–2020 stáž na UMPRUM, Keramika a porcelán (M. Velčovský a M. Pekař)
2013–2018 FA TUL (bakalářský studijní program)
2017 stáž na škole KU Leuven Faculteit Architectuur Gent

Popis diplomové práce

Město Sídliště. Prefabrikované domovy

Diplomová práce Alžběty Pomahačové tvoří část ze společného zájmu studentů Ateliéru architektonické tvorby – fenoménu československých modernistických sídlišť. Její návrh je střípkem ze souboru intervencí, které na případu pražských Bohnic společně odkrývají obecnou problematiku hromadné bytové výstavby, nečekané kvality i možný potenciál největšího tuzemského experimentu na bydlení. Projekt na příkladu vybraného panelového domu T1 zkoumá míru a kvalitu, v níž se podařilo uskutečnit utopii moderního bydlení pro všechny bez rozdílu. Jeho prostřednictvím Pomahačová ohledává možnosti rekonstrukce domu v mantinelech kulturně sociálního kontextu sídliště, které jsou však ovlivněny původní konstrukcí i širšími souvislostmi pražského panoramatu.

Rozhodnutí věnovat se tématu domova při bližším pohledu na sídliště bylo ovlivněno několika rovinami. Prim hrál dojem, který v autorce vybraný dům bezprostředně a autenticky zanechal po náhodném setkání v Bohnicích. Dále silný zážitek uvnitř domu a pohled ven z jeho oken do příměstské krajiny, která obklopuje prstenec pražských sídlišť. A především pak osobní ambice zkoumat původní motivace modernistického sídliště na konkrétním příkladu. Inspirací pro vlastní diplomovou práci byla potřeba konfrontace jeho současného estetického i konstrukčního stavu a kvalit soukromých i společných prostor s dnešními nároky na bydlení. Pomahačová si klade otázku, co je to soudobý domov. Ptá se, co chybí a co přebývá. Následně bourá, přistavuje, nastavuje, zachovává, uklízí. Stěžejní je pro ni nadechnutí se mezi rastrem panelových stěn. Možnost pro obyvatele získat nový prostor, který nebude svým názvem podmiňovat konkrétní akci. Nová betonová prefabrikovaná struktura poskytne to, co chybí, a znovu ukáže, co bylo dlouho schované – panelové stěny, rytmus domova. Autorka z domu čistí staré levné nánosy, přináší mix funkcí i obyvatel. Vzniká tak civilní prostor pro každodennost, luxus v jednoduchosti, nová kvalita starého bydlení.