Studium

2019–2022 Intermédia 1, AVU (Milena Dopitová)
2015–2019 Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci, obor architektura a urbanismus

Popis diplomové práce

XVI

Nebojte se, královno, krev už dávno vsákla do země.
Na místě, kde byla prolita, se už dnes nalévají vinné hrozny.

Не бойтесь, королева, кровь давно ушла в землю. И там, где она пролилась, уже давно растут виноградные гроздья. [1]

1. BULGAKOV, Mikhail: The Master and Margarita

Osobnost se sbírá po kouscích.
Budoucí osobnost, ještě jako malé dítě, kouká po ostatních – a kopíruje zalíbené rysy, pohyby, mimiku, reakce.
Dítě se vždy narodí jako autentické, svobodné, s určitými vlastními hranicemi, a s časem se pokouší toto dekonstruovat po vzoru dospělých – uvědoměle, nebo ne.
Dospělý se směje – dítě se začíná smát s ním, nejdříve uměle, se snahou jej napodobit, ale postupem času se učí smát přirozeně.
V pubertě se člověk snaží zapadnout do nějaké subkultury – nebýt jako ostatní, ale zároveň hledat sobě podobné.
Chvílemi přebíráme rysy námi oblíbených celebrit – pohled, úsměv, pohyb, oblek.
Příležitostně se nám líbí hudba, co se pouští v rádiu a zaznívá v žebříčcích na MTV.
Někdy toužíme po milostných románcích jako v seriálech a dramatických filmech.
Chceme mít stejně zelený trávník jako soused.
Ze vzpoury se tetujeme, z pokory chodíme do chrámu.

Jsi průměrem 5 lidí, se kterými se setkáváš.
Jsi průměrem 5 písníček, co zpíváš.
5 memů, co jsi lajknul.
5 lidí, do kterých jsi zamilovaný.

V podstatě průměrem nejsi, ale chceš být.

Naše cesta jako dospělého – vrátit se zpátky k sobě původnímu. Odhodit to, co námi bylo přivlastněno navíc, ze syntetické touhy, z chutí zapadnout, z potřeby být oceněným (v nejvyšší hodnotě samozřejmě).

***

Jaké jsou naše touhy? Rodiče / okolí / kamarádi / partner si myslí, že ví lépe, co je pro nás nejlepší – kým se máme stát, jak se chovat, kdy a za koho se vdát/oženit, jak se máme oblékat a kdy je vhodné se usmát. Abychom nebyli sebou.

Snaha kopírovat existující strategie existence s cílem být součástí sociálního celku ze strachu, že nebudu přijat, z genetických předpokladů potřeby k socializaci.

Maskování své osobnosti je akt sebedestruktivní – sebepoškozující. To, co nás může dělat nešťastnými, se může skládat z klamných představ o tom, jak musíme žít.

Je důležité zastavit se v honičce za celoplošným uznáním svojí umělohmotné osobnosti vytvořené ze strachu nezapadnutí do určité struktury, ale najít se a přijmout sebe. (Když spěcháš a skáčeš do cizí tramvaje.)

Je zřejmé, že i náš původní, tovární stav, ke kterému se vracíme, může být syntetický – vytvořený ze všeho, co jsme posbírali cestou dospívání, a může být neoddělitelnou součástí našeho Já. Protože se nelze přeci inspirovat tím, co neexistuje.
Ten rozdíl, co je naše a co není, je jenom v tom, co nás dělá šťastnými ve svém vlastním bytí.

***

Často se stává, že aby člověk pochopil, že má v sobě destruktivní programy, musí přijít velká, často nepříjemná, prudká změna.
Změna, ve které člověk zůstane sám se sebou – se svými strachy, stíny, předsudky.
A začne boj, a nastane převrat.
16 arkán v tarotu – karta věže. Karta prudké změny. Když všechno, co se budovalo mnoho let, se zničí a převrátí se v jeden nekontrolovatelný okamžik. A zničí se, protože to stálo na špatných základech.

Průlom, kolaps ega, nenadálé a radikální změny, které vedou k osvobození, ukončení starých a destruktivních programů, zhroucení iluzí, uvědomění si vlastního vězení (uzavírání se do zdánlivého bezpečí), revoluce, situace se vymyká kontrole, ale i zhroucení, nehoda, krach, rozchod, šok, blesk z čistého nebe… [2]

2. http://www.tarotovaskola.cz/vyznam-tarotove-karty-vez/.

Věž je symbolem univerzálního principu uzdravování, nahrazování starého novým a symbolem obnovy. …Věž je symbolem proměny a probuzení, které je nutné ke zbourání všeho, co je v našem nitru umělé, falešné anebo si klade ke své existenci podmínky. [3]

3. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot−16-v.

***

Svět je proměnitelná skládanka. Sestavujeme se, rozebíráme se.
Po dekonstrukci, na nových základech, z prachu, postavit pevnou, novou věž. Se správnými pohledy (výhledy) na svět. S kompletním chápáním světa vnitřního.
Hlavní je, aby tentokrát základ byl pevný.

Budování umělé osobnosti

Věž

Krach umělé osobnosti
{Prudká změna
Otočení světa
Ničení všeho starého a, zdálo se, pevného
Uvolnění místa pro něco nového
Zhroucení iluzí
Krach ega
Transformace
Zničení všech představ o sobě a okolí a budování od znovu
Pohled do samotného Já
Sebeidentifikace
Narození nového Já}