Odkazy

Studium

2018–2024 Malba 1, AVU (Robert Šalanda, Lukáš Machalický)
2022 stáž Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, The Hague, ateliér Autonoom, Holandsko
2020 stáž Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Malba, Portugalsko

Popis diplomové práce

Hořící domek

Hlavním tematickým motivem v práci Hořící domek je stav přihlížení. Přihlížení konstruované tragédii pracující s více časovými rovinami. Rozkolem mezi dynamickým plynutím/planutím a statickou instalací, jež však záměrně pracuje s viditelností času stráveného na konstrukci a výrobě/procesu. František Felix vytváří hraniční situaci, navíc podtrženou antagonickou přítomností vody, která však svou formou nenabízí použitelné řešení. Voda v umyvadle svou formou spíše kopíruje formu systémově nabízené pomoci či řešení, které je propráno přes institucializovanou podobu skutečnosti a míjí se funkčností pro danou situaci.

Pro diváka se v instalaci zpřítomňuje vždy znovu aktualizovaná situace přihlížení tragické události, která je až obsesivně opečována a konstruována do podoby hořícího domku. Zájem je o jednotlivce, který se s tím musí vyrovnat. Najít možnou cestu dál, jak na to, však již práce neprozrazuje. Důrazem na přítomnost přihlížení se otevírají gauguinovské existenciální otázky: „Odkud přicházíme?“, „Co jsme?“, „Kam jdeme?“

Autor si v momentě přijetí na školu stanovil cíl experimentovat a zkoušet různé cesty nahlížení na zpracovaná témata. Tímto postupem se v průběhu času vymaňuje z klasické formy závěsného obrazu a postupně přechází do prostoru, instalace a site-specific umění. Samotný výběr témat se po celou dobu studia odvíjí od palčivosti problémů dané autorovy situace. Jeho dosavadní práce klade důraz na řemeslo, kontakt s materiálem a zájem o jedince v současné společnosti.