Odkazy

Studium

2015–2020 Malba 2, AVU (Vladimír Skrepl)
2019–2020 Middlesex University London
2019 UMPRUM Praha, Ateliér hostujícího umělce (N. Beier)
2019 L‘École supérieure d‘art et de design TALM, Angers
2017 Ateliér hostujícího umělce (J.  Hill)

Popis diplomové práce

Barbora Lepší prezentuje objekty, křehké a labilní, které můžeme vnímat jako mentální modely určitého prostředí či imaginární architektury. Jsou založeny na spojení několika různorodých prvků, odkazujících k vizualitě dnešní „post-internetové“ doby: současných materiálů, jako jsou barevná plexiskla či dibond, digitálně manipulovaných fotografií, vycházejících z organických fragmentů těl a rostlin, ale také vlastních kreseb a maleb, u nichž ji zajímá i to, jak se proměňují zapojením do trojrozměrného média. Ústředním principem jejích asambláží je vrstvení a prolínání, korespondující s povahou současného digitálního světa.