Studium

2017–2018 Nová média 2, AVU
2016–2017 Ateliér hostujícího umělce
2012–2016 Intermédia 2, AVU
2015 Cooper Union, New York, USA

Popis diplomové práce

Tak jako je důležitá diskuse o povaze věcí okolo nás a o našem společném prostoru, a to už od útlého věku člověka, je také důležité společně a demokraticky o tomto prostoru rozhodovat. Studenti mezi sebe hlasováním přijímají nové studenty, ale i člověka, který pro ně spoluvytváří program ateliéru. Nemusí to být jen zkušený umělec, ale podle společného zájmu třeba programátor, spisovatel, psycholog nebo pěstitel.

Spolurozhodování vyžaduje vlastní kritický postoj k okolí, který je potřeba vyvažovat loajalitou, pochopením a pomocí vůči ostatním lidem v ateliéru. To není úplně jednoduché, ale je to podstatné, vytváří to jiné vztahy a bytí ve společném prostoru.