Odkazy

Studium

2021–2024 Architektura, AVU (Miroslav Šik)
2023 stáž UMPRUM, Architektura A1 (Jan Šépka, Mirka Gulbisová)
2016–2021 ČVUT Fakulta architektury, bakalářská práce pod vedením Michala Kuzemenského a Petry Kunarové

Popis diplomové práce

Balabenka

Lukáš Foltýn přistoupil k náročné lokalitě s několika nesouvislými kontexty s návrhem souboru staveb čerpací stanice, cargo depa, logistickými prostory a bydlením. Reaguje na dnešní ryze dopravní charakter místa porušeného liniovou stavbou viaduktu městského okruhu a pracuje s hypotézou jeho zapojení do života města po ztrátě jeho původní funkce. Udržitelnost – nebourat!

Dnešní čerpací stanice pod viaduktem je jakýsi předobraz toho, jak si lze přizpůsobit problematický prostor kolem dopravních staveb, a ztělesňuje naději, že ho lze obydlet. Jak spontánně, tak seriózními zásahy. Stavby v návrhu stojí nejen vedle viaduktu, ale dotýkají se ho, a dokonce stojí na něm, pohlcují ho. Ze samotné mostovky se stává visutý park, cyklostezka. Místo, kde chceme trávit čas.

Diplomová práce je zhmotněním rovného přístupu k městu, kde doprava a její nároky nevytlačují obytnost a naopak. Městskou logistiku bere jako významný jev, ale ne jako výhradního prostorotvůrce.

Lukáš Foltýn svou roli vnímá jako závažné a odpovědné, ale radostné poznávání světa. Nikoliv datovou analýzou, ale pokorou, empirií, odpozorováváním a koláží známých míst. Jeho Balabenka je toho výsledkem.