Nejkrásnější věk

Absolventi/ky

Texty

Letošní výstava diplomantů Akademie výtvarných umění v Praze byla pojmenována Nejkrásnější věk (The Most Beautiful Age) v návaznosti na stejnojmenný film Jaroslava Papouška z roku 1968. Víc než padesát let stará komedie se odehrává mezi tehdejšími studujícími, vyučujícími a modely sochařského ateliéru na AVU.

Letos, kdy si Akademie výtvarných umění připomíná 220 let od svého založení, se výstava koná přímo na půdě školy, a je tak i příležitostí k reflexi současného stavu v kontrastu s minulostí i výhledy do budoucna. Využili jsme tak možnosti zeptat se studentů a studentek, co je čeká v profesní i osobní rovině poté, co opustí školu.

Padesát sedm studentek a studentů malířství, sochařství, grafiky, intermédií, nových médií i architektury a restaurátorství zhodnotí výsledky svého studia v podobě závěrečné diplomové práce.

Výstava diplomantů je okamžik jejich proměny v profesionály a poslední příležitostí experimentovat, čerpat a posunout dále tradice AVU. Nyní musí sami navázat na znalosti, technické dovednosti, schopnost uvažování, trénovanou citlivost i rozhled, které získali při svém studiu. Doufáme, že je celé AVU i každému absolventovi a absolventce jasné, že ten nejkrásnější věk není v minulosti, ale že na nás čeká v budoucnosti.

Tiráž

Kurátoři John Hill, Tomáš Džadoň
Produkce výstavy a katalogu Blanka Čermáková
Technická realizace Jana Jenšovská, Adam Trbušek, Dílny AVU
Režisérka traileru Soyoung Bae
Překlady Stephan von Pohl, Marek Tomin
Editace textů Lenka Střeláková
Korektury Tereza Hubáčková, John Hill, Megan Bedell
Grafický design 20YY Designers
Fotografie Radek Dětinský a archiv autorů
Úprava reprodukcí Radek Typovský
Web Jakub Mynář
Speciální poděkování Anežka Bartlová, Hana Janečková, Simona Janů, Lynda Zein, Jakub Mynář, Tomáš Pospiszyl, Eliška Míkovcová, Kateřina Sochací, Dagmar Svatošová
Partneři Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hlavního města Prahy, Papyrus Bohemia s.r.o., Klub AVU, Radio 1, ČRo Vltava, Radio Wave, Týdenik Echo a Echo24.cz, A2, Artalk, Artikl, Artmap, Protišedi