Studium

2016 Fakulta umění a designu UJEP, Ústí nad Labem, ateliér Objekt – Prostor – Akce
2017 Intermédia 3, AVU
2018 AVU, Ateliér hostujících umělkyň Mudy Matthis a Sus Zwick
2022 stáž, Cooper Union, New York, USA
2022 UMPRUM, ateliér hostujícího pedagoga Matta Mullicana
2023 Nová média 2, AVU

Popis diplomové práce

When the Enemy Is Not In the Room, We Practice On Each Other

#instituce #divák #přednáška #vize #moc a postavení

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Historie institucionální kritiky v rámci výtvarného umění.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Kurátorství, vedení galerie a organizaci rezidenčních programů.