Studium

2018–2019 Architektura, AVU (Miroslav Šik)
2015–2018 Architektura, AVU (Emil Přikryl)

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Diplomová práce se nově, po změně ateliérového vedoucího, skládá ze dvou projektů (jeden projekt / semestr). Prvním tématem byl menší bytový dům na nárožní parcele ve Vršovicích, zadaný detailním stavebním programem a zpracovávaný všemi studenty ateliéru. Druhé téma jsme si vybírali jako skupina diplomantů. Krátký čas zpracování a předem daná struktura práce/metody. Téma však důležité – sport ve městě. Cílem jednotlivých prací je potvrzení a úprava/návrh sportovišť jakožto nedílné součásti typologie a života města. Mým úkolem je návrh přestavby stávajícího sportoviště na křížení ulic Malá Štupartská – Masná, zatraktivnění místa směrem k veřejnosti a narovnání urbanistických vztahů.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Rámec pěti let je v architektuře zanedbatelný, v osobní rovině je následujících pět let možná zcela zásadních. Po absolvování dvou vysokých škol cítím potřebu změny. Rád bych pokračoval v rozvíjení vlastní projekční praxe – soustředěně a s radostí. Baví mě pestrost, kterou architektura nabízí. Vzhledem k velké setrvačnosti projektů vedoucích k realizaci by mohlo následujících pět let přinést mnoho překvapení a nových zkušeností – na stavbách, s klienty… Mimo práci ale cítím potřebu hledat vlastní téma, které bych mohl dlouhodobě rozvíjet. Po letech studia u skvělých učitelů a architektů bych považoval za správné (čistě subjektivně) věci naopak formulovat, ujasňovat si vlastní postoj, metodu… Zkrátka dát si chvíli pauzu od studia a za několik let se třeba na školu vrátit. Rád bych si do budoucna udržel několik rovin intelektuálního naplnění.