Studium

2012–2018 Restaurátorství socha, AVU (Petr Siegl)

Popis diplomové práce

Během svého studia jsem se zaměřil na problematiku restaurování dřevěných polychromních plastik a kamenné nepolychromované plastiky. V diplomovém roce jsem restauroval dvě díla. První bylo dřevěné polychromované sousoší panny Marie s párem andělů. Po vyčištění a upevnění uvolněné polychromní vrstvy jsem odstranil nejmladší nevhodnou přemalbu, která znemožňovala čtení detailních partií sousoší. Plastickou a barevnou retuší lokálního charakteru jsem nejednotná místa povrchu plastiky více spojil do jednoho celku. Druhým diplomovým úkolem byla kamenná socha svatého Jana Nepomuckého. Po očištění povrchu sochy jsem objevil fragmenty polychromie a zjistil jsem, že polovina hlavy je cementovým doplňkem. Po odejmutí všech nevhodných doplňků jsem chybějící části nejprve vymodeloval v hliněném materiálu, odlil do sádry a poté vysekal z kamene stejného geologického složení. Nakonec jsem nové kamenné doplňky osadil na originál a sjednotil barevnou retuší. V teoretické části práce se zabývám zhudebněním restaurátorské zprávy, a to konkrétně jejích jednotlivých etap.