Diplomanti AVU & hosté

Absolventi/ky

Texty

Když byla výstava diplomových prací před třemi lety „vyhoštěna“ z Veletržního paláce, Akademie výtvarných umění pro ni hledala nový formát, který by jí i v omezených prostorách školních ateliérů dodal zajímavý rozměr. Od roku 2018 tak má podobu kurátorovaného projektu, vždy založeného na novém konceptu a doprovázeného řadou akcí, jež z něj dělají malý festival svého druhu. Letos jsme se výstavu rozhodli doplnit další vrstvou, když jsme práce letošních absolventů obohatili o ukázky diplomových prací několika „hostů“ – úspěšných umělců, kteří školou prošli v posledních padesáti letech a často zde pak dokonce působili nebo působí jako pedagogové. Ty jsou v drtivé většině případů zcela neznámé i pro zasvěcené.

Smyslem této „intervence“ do diplomantské výstavy tedy je ještě o něco více zvýšit její atraktivitu, obrátit na ni – a na letošní diplomanty – pozornost širokého publika, a tím jim napomoci při vstupu na uměleckou scénu. Je však pravdou, že mnozí z nich se už v posledních letech prosadit dokázali a patří mezi známá jména současného mladého umění. Přizvané „hosty“ jsme se snažili v první řadě prezentovat tak, aby se jejich díla nerušila s díly diplomantů, o něž jde na výstavě především. Snad se v několika případech podařilo i přes odstup řady let, který tyto práce dělí, najít určité zajímavé příbuznosti a vazby.

Tiráž

Kurátoři Marcel Fišer, Petr Dub
Technická realizace Jana Jenšovská, Adam Trbušek, Dílny AVU
Překlady Lucie Vidmarová
Editace textů Lucie Vidmarová
Grafický design Kolář & Kutálek
Fotografie Radek Dětinský a archiv autorů
Web Jakub Mynář
Speciální poděkování Anežka Bartlová, Hana Janečková, Simona Janů, Lynda Zein, Jakub Mynář, Tomáš Pospiszyl, Eliška Míkovcová, Kateřina Sochací, Dagmar Svatošová
Partneři výstavy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hlavního města Prahy, Klub AVU, Radio 1, Artalk, Artmap