Studium

2015–2022 Restaurátorství malba, AVU
2019 Účast na třítýdenním workshopu „Consolidation of mural paintings“ na institutu Opificio delle Pietre Dure ve Florencii

Popis diplomové práce

Ve svém závěrečném roce studia jsem se zabývala restaurováním obrazů na dřevěné a plátěné podložce, nástěnné malby a polychromované plastiky. V rámci diplomové práce jsou také prezentovány technologické kopie, vytvořené v průběhu studia na AVU.

Nástěnná malba Poslední pomazání od Františka Julia Luxe z roku 1756, situovaná v boční kapli sv. Barbory v Domažlickém kostele Nanebevzetí Panny Marie, se před restaurováním nacházela ve velmi špatném stavu. Uvolněná malba byla pokryta vrstvou povrchové nečistoty, která způsobovala znečitelnění celé malby. Restaurátorský zásah spočíval v první řadě v zajištění uvolněné malby, která měla místy zpráškovatělý charakter. Následné odstraňování nečistot a přemaleb proto probíhalo co nejšetrnějším způsobem pomocí zábalů. Závěrečná fáze retuše se soustředila především na scelení abrazí malby a obnovení její čitelnosti.

Další restaurování jsem provedla na závěsném obraze Smrt sv. Josefa, olejomalbě na plátně. Na tomto oválném obraze jsem uskutečnila rozsáhlý restaurátorský průzkum zejména kvůli malířským změnám v kompozici ve spodní vrstvě malby, patrným na rentgenových snímcích. Vzhledem k atypickému celoplošnému poškození malby, projevujícímu se velkým množstvím bodově odpadlé malby, bylo nejproblematičtějšími fázemi restaurování tmelení a následná retuš.

Součástí praktické části diplomové práce je také restaurování barokní polychromované plastiky Krista Vítězného nebo deskové malby Ukřižování z konce 15. století. Obraz se nacházel pod silnou vrstvou zežloutlého laku a množstvím retuší a přemaleb. Po jejich sejmutí se ukázal rozsah poškození malby, zejména v levé a spodní části malby. Dřevěná podložka tohoto obrazu byla v průběhu předchozího restaurátorského zásahu ztenčena na 2–3 mm a opatřena parketáží. V důsledku této nevhodné úpravy však došlo ke vzniku prasklin v podložce ohrožujícím malbu. Bylo proto nutné parketáž sejmout a nahradit adekvátním podpůrným systémem. Snímání staré parketáže a následnou výrobu nového podpůrného rámu považuji za jednu z nejzajímavějších zkušeností v rámci praktické části diplomové práce.

V teoretické práci jsem se zabývala problematikou retuše malířských děl. Cílem textu je přiblížit význam lacuny, chybějícího místa na poškozené malbě, a její dopad na vnímání celého uměleckého díla. Součástí práce je také přehled historických přístupů k retuši malířských děl od 19. století po současnost. Závěrečná kapitola je pak věnována specifikám retuše v českých zemích.

Teoretický text diplomové práce je doplněn praktickou částí, která je věnována ukázkám různých přístupů k integraci chybějících míst. Jednotlivé příklady byly demonstrovány na vybraném detailu z deskové malby Ukřižování, zachycujícím fragmentárně zachovanou postavu v levé části malby. Na této části byly provedeny rozdílné typy retuše, od minimalistického konzervačního zásahu až po napodobivý doplněk.