Studium

2012–2018 Kresba, AVU (Jiří Petrbok)

Popis diplomové práce

Malba Míry Šedy prošla od roku 2012, kdy vstoupil do Ateliéru kresby Jiřího Petrboka, jednoznačně výrazným vývojem. Z komplikované divoké abstraktní formy, často preferující beztvarou autonomii barvy, se vyvinula do vlastního řádu, který organizuje plochu figurální konkrétností. Témata Míry Šedy se vztahují k osobní autorově empirii a jeho internímu vnímání soudobého světa. Šeda nepředkládá optimistickou vizi světa, naopak reflektuje jeho negativní verzi v krystalické podobě pomocí eskalovaného depresivního scénáře. Malířská výpověď Míry Šedy je ve své aktuální verzi spojením výrazné obrysové formy, symbolistického kontroverzního jazyka, barevné gestikulace, exprese a účelově používaného detailu.

Fyziognomická deformace postav souvisí se záměrem popisovat deformace morálky, deviantní způsoby života, agresivitu, pocity úzkosti a působení fyzických i duševních toxinů zaplavujících naše prostředí.

Aleš Rezler