Studium

2018–2021 Architektura, AVU (Miroslav Šik)
2009–2014 FA VUT v Brně

Popis diplomové práce

Město sídliště a práce

Diplomový projekt Kláry Vejvodové Město sídliště a práce se zaobírá jedním z aspektů společného zájmu studentů školy architektury, fenoménem československých modernistických sídlišť. Jejich diplomové práce vytvářejí soubor zásahů na pražském sídlišti v Bohnicích. Projekt Vejvodové se zabývá problematikou, která v lokalitách největší bytové výstavby u nás ve velké míře zůstává stále otevřena. Sídlištní celky vystavěné rychlou a efektivní cestou měly za cíl vyřešit kritický nedostatek bytů v předrevoluční éře. Ve stejné míře však nezahrnovaly nerezidenční stavby určené pro jiné aktivity a působení, jako je tomu v rostlém městském prostředí. Byly výjimečným nástrojem emancipace mladých rodin jedné epochy, přesto však byly přes den, především v pracovní době, svými obyvateli opouštěny kvůli dojíždění do zaměstnání, za kulturním vyžitím a zábavou. Dnes jsou sídliště atraktivním územím, které svým obyvatelům nabízí život v zeleni, široký volný prostor a klid, jenž v tradiční městské zástavbě není snadné nalézt. Jsou však také nadále ohraničeny hradbou monofunkčního prostoru.

Klára Vejvodová si pro svůj projekt vybrala lokalitu bývalého obchodního centra Nisa, jedné ze čtyř obdobných staveb, které byly na sídlišti v Bohnicích postaveny. Zkoumá, zda nízká horizontální stavba v obležení vertikál panelových domů, místo se zvláštním kouzlem, musí trpně čekat na svůj zánik a uvolnit svou prominentní polohu, která jí byla původně vyhrazena, novému soukromému developerskému projektu. Klade si otázku, jestli vymazáním takovéto stavby z přítomnosti sídliště ještě více nestvrzujeme opomenutí minulosti a jestli současná výstavba v těchto lokalitách není stejně monofunkční nebo uspěchaná jako ta dřívější. Hledá možnou odpověď na způsob nakládání s nevyužívanými budovami komunistické éry a zároveň ve svém projektu uvažuje o nárocích na prostor „mezi“ bydlením. Zkoumá současný směr vývoje konceptu pracovní doby, jeho hranice a z toho plynoucí požadavky na proměnu místa pro práci, pro kterou sídliště nebylo určeno.